Magyar    |    English
fej

Céljaink

 • a helyi, (a hazai és a határon átnyúló) regionális munkaerőpiac mindenkori elvárásainak megfelelő komplex foglalkoztatási, képzési, pszicho-szociális gondozást nyújtó programok felkutatása és megvalósítása;
 • a hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatása, kulcsképesség-fejlesztése, számukra munkaerő-piaci tréningek nyújtása;
 • kulcsképességek fejlesztése és a tudásszint emelése informális képzési programok szervezésével és lebonyolításával;
 • tanulmányok folytatásának elősegítése, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű emberek számára szervezett oktatási programok, célorientált fejlesztő foglalkozások révén;
 • a projektek megvalósítása érdekében a kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése;
 • a képzési, foglalkoztatási programok megvalósításának helyszínén közösségfejlesztés;
 • hatékony felnőttképzési, munkaerő-piaci fejlesztési programok módszertanának kidolgozása, megvalósításuk elősegítése, szakmai tanácsadással, szervezetfejlesztéssel;
 • a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű csoporttal közvetlenül foglalkozó szakemberek képzése, továbbképzése, kompetenciafejlesztése, számukra különböző szolgáltatások nyújtása;
 • a hazai és a külföldi felnőttképzési, foglalkoztatási szervezetekkel együttműködési kapcsolatok kialakításának támogatása, a látogatások alkalmával szerzett tapasztalatok alapján új, alternatív ellátási formák bevezetése;
 • kapcsolattartás más hazai és külföldi szervezetekkel, kölcsönös tapasztalatcsere;
 • közreműködés a foglalkoztatási célú szervezetek érdekképviseletben. Ennek érdekében kapcsolattartás a területen dolgozó szakemberekkel;
 • hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatásának segítése.