Magyar    |    English
fej

Projektek

2019

EFOP-2.1.2-16-2018-00087 A Fióka Biztos Kezdet Gyerekház infrastrukturális háttere 

A projekt elsődleges célcsoportját elsősorban a galamboki 3 év alatti intézménybe nem járó gyerekek és szüleik alkotják, a projekt másodlagos célcsoportját a galambokon működő, a gyermekekkel és családjukkal foglalkozó intézmények, szolgáltatások vezetői, munkatársai, civil és egyházi szervezetek, továbbá a helyi közösségek vezetői és tagjai alkotják.

Ideiglenes helyszín:

A Fióka Biztos Kezdet Gyerekház ideiglenesen Galambok központjában, az általános iskolától 400 méterre, az óvodától 50 méterre a Somogyi Béla utca 14. szám alatt elhelyezkedő 120 m2-es ingatlanban kap helyet, mely tanodának van kialakítva, jelenleg is akként működik. A ház megfelel a Biztos Kezdet Gyerekház követelményeinek is.

Tervezett helyszín:

Galambokon, az Ady Endre utca 59. szám alatt található az az egyszintes ingatlan, melyet a tulajdonos A Nap Harmata Alapítvány rendelkezésére bocsátott, a hozzá tartozó 2000 négyzetméteres kerttel együtt. A telken jelenleg egy 50 %-os készültségű vegyes (vályog-tégla) építésű épület található, mely jelentős átalakításra szorul. A Gyerekház a szolgáltatásait igénybe vevő családok által lakott területen, babakocsival, biciklivel megközelíthető távolságban helyezkedik el.

Számszerűsített műszaki-szakmai elvárás: A projekt segítségével a településen létrejött közösségi tér: 1darab

 

Indikátor: Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása: 7 fő

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Széchenyi 2020 Fejlesztési Program keretében  2019. június 1 - 2019. május 31. között 15.000.000 Ft felhasználásával, 100% támogatással valósul meg.

2018

SIHU-190 Interreg Társadalmilag felelős idegenforgalmi szolgáltatók hálózatának létrehozása

Az ˝ETHOS LAND˝ projekt fő célkitűzése a programterület fenntartható fejlődésének biztosítása, ami az etikai értékeken, társadalmi felelősségvállaláson és helyi gazdaságon alapul, kiemelve a természeti és kulturális adottságok kihasználását a turizmus igényeire.

A programterület Szlovénia északkeleti részét a Magyarország dél nyugati részét foglalja magába, ezek országaikban a kevésbé fejlett régiók közé tartoznak. A gyakorlat azt mutatja, hogy az egyes régiók nemzeti szinten nem tudnak önállóan azonos ütemben fejlődni, hiszen a kevésbé fejlett régiók nem kapják meg a fejlett régióktól a szükséges segítséget.

A projekt fő célkitűzését követő, tervezett projekttevékenységekkel következményként hozzájárulunk a program három kulcsfontosságú, specifikus célkitűzéséhez. Tevékenységeink azon alapulnak, hogy az új turisztikai desztinációkat a szálláskapacitásokkal együtt beillesszük a környezetbe, különösen ott, ahol nem nagy az idegenforgalmi kínálat, de elegendő természeti és kulturális érték áll rendelkezésre, amit gondosan és az etikai elvekkel összhangban ki is használhatjuk.

Az etikus turizmus szolgáltatói számára helyi etikus hálózat kialakításával és együttműködésével, valamint új szolgáltatók bevonásával a piacra hozzájárulunk a helyi gazdaság kialakulásához, illetve erősödéséhez, amit a program specifikus célkitűzése is követ.

Az etikus turizmus magában foglalja a szociális vállalkozás elemeit, kielégíti a hátrányos helyzetű csoportok egzisztenciális szükségleteit, megóvja a környezetet, helyi termékeket és szolgáltatásokat kínál, bevonja a helyi lakosságot. Az ilyen gazdasági fejlődés kétségen kívül javítja a térség tekintélyét és láthatóságát, versenyképességét. Az etikai és etnikai kínálat a turista számára jó tapasztalatokat biztosít szabadideje eltöltéséhez, kellemes érzést nyújt annak tudatában, hogy hozzáállása a vendégszeretet nyújtó környezethez és társadalomhoz felelősségteljes.

A Nap Harmata Alapítvány a projekt keretén belül többek között műhelymunkákat szervez, mezőgazdasági képzést folytat, valamint turisztikai szálláshely kialakításában vesz részt.

 

A projekt keretein belül A Nap Harmata Alapítvány 220.984,40 Euro ERFA támogatásban részesült.

EFOP 1.4.3.-16-2017-00013 „Fióka Biztos Kezdet Gyerekház”

A Galambokon kialakítandó Fióka Biztos Kezdet Gyerekházban megvalósuló projektben tervezett tevékenységek átfogó célja, hogy a 0-3 éves korú gyermeket nevelő családokkal felismertessük, megértessük a család, mint mikrokörnyezet fontosságát a gyermeki személyiség alakulásában. Célunk megtanítani a szülőknek, hogy a gyermek minél korábbi életkorában való játék mennyire fontos, s egyben oldjuk a feszültséget a szülőben a gyermekneveléssel kapcsolatban. Nekik szánjuk a Gyerekház programot, mint új, a családi nevelést is segítő szolgáltatást, illetve, hogy a jelenlegi, egyre növekvő társadalmi izoláltságot megszüntessük, közelebb hozzuk egymáshoz a szülőt és gyermekét, illetve a családokat és az egyes generációkat.

A 48 hónapos projekt konkrét célja, hogy életvezetési, kapcsolati konzultációkat kínáljunk, amelynek során a fő hangsúlyt a szülői kompetencia („Képes vagyok rá!”) és a problémamegoldó képesség fejlesztése kapja. Mivel minden gyermek számára más az optimális nevelési környezet, és minden kapcsolat egyedi, a nehéz élethelyzetben lévő családoknak nem kész válaszokat próbálunk adni, hanem igyekszünk egyénre szabottan megkeresni, feltárni a lehetőségeket, amelyek a megoldáshoz elvezetnek. A közös játék rávilágíthat a nem megfelelő szülő-gyermek kapcsolatra. Ezekben az esetekben a közvetítendő pozitív minta hatására spontán rendeződnek a problémák. Azokban az esetekben, ahol valamilyen „fogyatékosság” eredményezi az eltérő viselkedést, a játék hatására ezek az eltérések is kiszűrhetők, hatásaik mérsékelhetők, az életminőség is javítható.

A projekt eseményeiről az Alapítvány Facebook oldalán közlünk információkat:

https://www.facebook.com/napharmata

A projektet az Európai Unió támogatásával, a Széchenyi 2020 Fejlesztési Program keretében 40 000 000 Ft felhasználásával valósítja meg  100 %-os támogatással A Nap Harmata Alapítvány 2018. augusztus 1. és 2022. jülius 31. között

2017

- EFOP-3.3.1-16-2017-00015 Tanoda programok támogatása

A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány a támogatás eredményeképpen folytatja a Galamboki Fészek Tanoda elnevezésű projektjét. A megvalósítás 19 hónapja alatt a Tanodában 30 fő, a Galamboki Általános Iskola 4.-8. osztályos tanulója kerül felvételre. A Tanoda, heti három napban, iskolai időn kívül, délutáni idősávban biztosítja a tantárgyi felzárkóztatást, heti két délután szabadidős tevékenységek, klubok kerülnek megszervezésre. A tanodai alkalmakon uzsonna kerül biztosításra a tanulók számára.

Emellett 2016 és 2017 augusztusában tantárgyi felkészítés, tanulástechnikai foglalkozások kerülnek megszervezésre azok számára, akiknek javító vizsgát kell tennie, valamint azoknak akik szeretnének ismételni. A hatékony tanulás elsajátítása érdekében tanulás-módszertani tréninget és önismereti tréninget is szervezünk a két tanév kezdetén.

A tanodás 7-8. osztályos tanulók a szakmaválasztás elősegítése érdekében pályaorientációs foglalkozáson, pályaválasztási kiállításon, valamint szakmabemutatókon vesznek részt. A szülők bevonása a tanoda életébe kulcsfontosságú. Segítségükkel nyitott tanodai programokat szervezünk, ahol a település lakói és a nem tanodás gyerekek is megismerhetik a tanodai munkát. Hat alkalommal kirándulni megyünk, emellett érdekes táborokat és vetélkedősorozatot is szervezünk, valamint olyan példamutató embereket hívunk meg, akik mintaként szolgálnak a tanodás tanulók számára.

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Széchenyi 2020 Fejlesztési Program keretében  2017. június 1 - 2018. december 31. között 18.850.000 Ft felhasználásával, 100% támogatással valósul meg.

- EFOP-1.3.5-16-2016-00616 „Galambok szárnyra kap”

A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány 2017. április 1 és 2020. március 31. között Galambok községben valósítja meg projektjét a fenti elnevezéssel.

A projekt célja, hogy a generációk közötti kapcsolatot erősítse, a helyi közösség számára lehetőséget biztosítson a közösség élményének megélésére, és teret adjon további helyi kezdeményezéseknek, erősítse a helyi lakosok önszervező képességét. A projekt elsősorban a már létező kisközösségek kapacitását és aktivitását kívánja erősíteni, hogy egymással is együttműködve szervezzenek a későbbiekben a helyi közösség együttélését javító programokat, Galambok vonzó, élhető településsé váljon a fiatalok számára is, az idősebbeket pedig a község megbecsült polgáraivá emelje.

Három éven keresztül számos közösségi programra, rendezvényre, sporteseményre kerül sor a településen, melyekről a település és az Alapítvány Facebook oldalán közlünk információkat:

https://www.facebook.com/napharmata

A projektet az Európai Unió támogatásával, a Széchenyi 2020 Fejlesztési Program keretében 25 000 000 Ft felhasználásával valósítja meg A Nap Harmata Alapítvány.

 

2016

- Flex Foundation - Tanoda

A projekt célja a Galamboki általános iskola 30 hátrányos helyzetű, felső tagozatos diákja lemorzsolódásának megakadályozása, tanulmányi eredményük javítása, továbbtanulásuk, perspektivikus szakmaszerzésük, munkaerő-piaci elhelyezkedésük segítése érdekében pályaorientációs foglalkozások, job shadowing látogatások, valamint munkaerő-piaci ismeretek tréningek tartása, valamint a zalaegerszegi Flextronics üzem meglátogatása.
A projekt 2016. december 1- 2017. március 30 között 4600 USD felhasználásával, a Flex Foundation támogatásával valósul meg. 

- Szociális Farmok létrehozása Magyarországon Roadshow, regionális rendezvények megvalósítása

A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány sikeresen pályázott a Szimbiózis Alapítvány, Szociális Farmok létrehozásához kapcsolódó regionális road show megvalósításának felhívására. A projekt keretében a két Alapítvány munkatársai a nyugat-dunántúli régióban, a szociális farm létrehozása iránt érdeklődők részére 2016. március 4-én, Galambokon tájékoztató és hálózatosodást segítő rendezvényt tartott. A projekt 120.000 Ft felhasználásával a Szimbiózis Alapítvány támogatásával valósult meg.

- NEA-KK-15-M Nemzeti Együttműködési Alap Közösségi környezet kollégiumának támogatása

Az Alapítvány működéséhez elengedhetetlen költségek finanszírozására nyert projekt  2015. március 21 - 2016. március 20. között, 250.000 Ft felhasználásával a  Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósult meg.

2015

- A parlagfű elleni védekezést végző civil szervezetek parlagfű irtására alkalmas eszközbeszerzés

A levegőben nagy tömegben előforduló és a gondozatlan környezetből származó, allergiát okozó pollenkoncentrációnak súlyos egészségkárosító hatása lehet. A parlagfű okozta allergiás és asztmás megbetegedések nemcsak a betegek életminőségét rontják jelentősen, de komoly nemzetgazdasági károkat is okoznak. A pályázat lehetőséget teremtett a parlagfű elleni védekezésre különböző gyomszabályozási eszközök beszerzésére, ezáltal pedig a parlagfűvel szennyezett területek mentesítésére.

A projekt 2015. március 01. - 2015. június 15. között 4 969 500 Ft. felhasználásával a Földművelésügyi Minisztérium  támogatásával valósult meg.

- NCTA-2014-10822-G Közösségi kemence

A kemenceépítés célja a közösségfejlesztés Galambokon.

A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány egy közös kemence építésével és a kemence köré szervezett programokkal szeretne lendíteni a közösségi életen, melynek révén a helyi társadalom különböző csoportjai közeledhetnek egymáshoz. A kemence lehetőséget nyújt tematikus rendezvények, fesztiválok tartalommal való megtöltésére. Az egyes rendezvények elősegítik A Nap Harmata Alapítvány társadalmi beágyazódásának folyamatát. A projekt lehetőséget ad a fiataloknak, hogy a pék és a vendéglátás szakmákba betekintést nyerjenek, ezzel erősödnek pályaorientációs és a munkaerő-piaci készségeik is.

A munkába igyekszünk minél több helyi személyt bevonni, elsődlegesen a helyi roma családokat, fiatalokat, de célunk, hogy a nem roma lakosság is rész vegyen a programokban. A projekt célcsoportjai az Alapítvány által fenntartott Tanodába járó, helyi általános iskolás, felső tagozatos diákok, és családtagjaik, illetve a falu közössége. A projekt 2015. április 1 - 2015. december 31. között 5.789€ felhasználásával a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával valósul meg.

- TÁMOP 3.3.9.C-12-2012-011 A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása – Tanoda típusú programok támogatása a Hátrányos Helyzetű kistérségekben

A Galamboki Fészek Tanoda a megvalósítás 18 hónapja alatt a Tanodában 30 fő, a Galamboki Általános Iskola és Óvoda 5.-8. osztályos tanulója kerül felvételre. A projekt közvetlen célja, hogy a bevont tanulók iskolai eredményei javuljanak, készségeik és képességeik fejlődjenek és mind nagyobb számban fejezzék be az általános iskolát, érettségit adó középiskolában tanuljanak tovább, vagy perspektivikus szakmát szerezzenek. A tanodai környezet által biztosított nyitott, kirekesztésektől mentes, otthonos, befogadó légkör, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel elősegíti a személyiség szabad kibontakozását és a készségek, képességek fejlődését, ezáltal növelve a formális iskolai keretekbe történő integráció esélyét. A tanodában résztvevő 30 tanuló személyre szabott nevelése, személyiségének fejlesztése kerül biztosításra, ahol középpontba kerül a tanuló érdeklődése alapján szervezett tehetség kibontakoztatása. A Tanoda az általános iskolával közösen, szerepet vállal az iskolai lemorzsolódás mérséklésében, a tanulók problémáinak komplex (tanulmányi, szociális, kulturális és lelki segítség) kezelésében, bevonva a családot és a környező intézményeket, szervezeteket.
A projekt 2013. június 1 - 2015. február 1. között 30.000.000 Ft felhasználásával az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

2014

- TÁMOP 2.6.2-12/1-2012-0233 Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése

A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány kapacitásainak megerősítése projekt célja az Alapítvány, mint munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó civil szervezet kapacitásainak megerősítése. A projekt keretében sor került az Alapítvány szervezeti kapacitásainak és potenciáljának felmérésére, majd szervezetfejlesztési terv kidolgozására és megvalósítására a szervezeti hatékonyság növelése érdekében.
Az Alapítvány munkatársai képzéseken vettek részt, ahol a munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz kapcsolódó szakmai készségeiket fejlesztették tovább.
Az Alapítvány szakemberei a régióban működő foglalkoztatási célú civil szervezetekkel és a versenyszférával való együttműködés elősegítése érdekében rendezvényeket szerveztek az említettek részvételével. Ezek mellett a szervezet minőségirányítási rendszerének fejlesztése is része volt a projektnek.
A projekt 2013. március 1 - 2014. február 28. között 8.000.000 Ft felhasználásával az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

- „Digitális Esély 2014” pályázat A Nap Harmata Közhasznú Alapítványnál

A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány sikeresen pályázott a „Digitális Esély 2014” pályázatra, amelyet a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács (NHIT) és az SAP szoftvercég hirdetett meg.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2014. november 6-án, az 5. alkalommal megrendezett Infotér konferencia keretében került sor. A pályázat keretein belül tíz, hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó civil szervezetet díjaztak, összesen több mint 6 millió forinttal.
Az elnyert támogatás segítségével november és december hónapban összesen hat alkalommal az Alapítvány által fenntartott Fészek Tanoda tíz tanulója vehetett részt a „Digitális Esély 2014” programban.
Itt az volt a cél, hogy a fiatalok megismerjék, és készségszinten használják az internetes keresőket, fejlesszék szövegértésüket, melyben a Halis István Városi Könyvtár Azolo programja volt a segítségükre.
Fontos célkitűzés volt továbbá, hogy képesek legyenek tájékozódni továbbtanulási lehetőségeikről, valamint saját maguk és családjuk számára igénybe vehető szociális juttatásokról.

- NEA-KK-13-M-0596 Nemzeti Együttműködési Alap Közösségi környezet kollégiumának támogatása

A Nap Harmata Alapítvány működési költségei elnevezésű projekt célja az Alapítvány működéséhez elengedhetetlen költségek finanszírozása. 
A projekt 2013. március 21 - 2014. március 20. között 250.000 Ft felhasználásával a  Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósult meg.

- Széllel szemben

A Liget Műhely Alapítvány 2013. ősz folyamán pályázatot hirdetett hazai és határon túli könyvtárak, színházak, múzeumok, kulturális és oktatási intézmények, civil szervezetek számára, amelynek keretében az Alapítvány saját kiadványai közül adományozott szervezetünk részére.
A Liget Műhely Alapítvány segítségével megalapozásra került a Galamboki Fészek Tanodánk könyvtára, ahol a tanodás fiatalok szabadidejükben olvashatják a kiadványokat.
A szabadidős foglalkozásokon bemutatásra kerülnek a kiadványok, megismerésre kerül a Liget Műhely Alapítvány honlapja, a fiatalok tájékozódnak az aktuális pályázati kiírásokról, elolvashatják a gyerekek által írt történeteket, megbeszélhetik azokat. Amennyiben kedvet éreznek az íráshoz, rajzoláshoz, szakember segítségét kérhetik terveik megvalósításához.
A Szitakötő gyereklap a Tanoda különböző programjain, vetélkedőin nyereményként kerül kiosztásra.
A projekt 2013. november 11 - 2014. május 31. között 50.000 Ft felhasználásával a Liget Műhely Alapítvány támogatásával valósult meg.

2013

- NTP-HHT-MPA-12-024 A hátrányos helyzetű térségekben élő tehetséges fiatalok támogatása

Galamboki tehetségek elnevezésű projekt célja a helyi általános iskolába járó, felső tagozatos hátrányos helyzetű gyerekek (30 fő) között, a versenyek segítségével megtalálni a tehetséges fiatalokat. Emellett a résztvevők érdeklődésének felkeltése, motiválása önfejlesztésre, aminek segítségével felfedezhetik saját tehetségüket, így a következőkben rendezett, hasonló programokon nagyobb eséllyel találhatnak támogatást a továbbfejlődésre pályaválasztásra.
Az októberi kétnapos esemény területei: 1. Kultúra: ének, zene, tánc, próza és versmondás. 2. Sport: foci, kézilabda, asztalitenisz, csocsó.
A projekt 2013. október 14. - 2013. november 15. között 1.200.000 Ft felhasználásával a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósult meg.